هیدرومتر ترمومتردار

نام برند : ژربرلاین

توضیحات

هیدرومتر-ترمومتردار

هیدرومتر و یا آب‌سنج :

هیدرومتر-ترمومتردار ابزار ساده‌ای برای اندازه‌گیری چگالی یا چگالی نسبی یک مایع است. آب‌سنج شامل یک استوانهٔ شناور است که انتهای پایینی آن به شکل مخروط و سنگین و انتهای بالایی آن به صورت لوله‌ای باریک است. زمانی که آب‌سنج را در یک مایع قرار دهیم شکل عمودی به خود خواهد گرفت و در مایع فروخواهد رفت. میزان فرورفتن این ابزار با چگالی آن متناسب است، در عین حال می توان مقدار چگالی را از روی مقیاس روی لوله خواند.

هیدرومترها

هیدرومتر در ویکیپدیا

توضیحات تکمیلی

هیدرومتر-سایزها

0.600 الی 0.650, 0.650 الی 0.700, 0.700 الی 0.750, 0.750 الی 0.800, 0.800 الی 0.850, 0.850 الی 0.900, 0.900 الی 0.950, 0.950 الی 1.000