درب بوتیرومتر

برای قیمت تماس بگیرید

توضیحات

درب-بوتیرومتر

درب فشنگی بوتیرومتر وسیله ای جهت بستن سر بوتیرمترها به منظور جلوگیری از خروج محتویات داخلی آنها می باشد.

بوتیرومترها

Butyrometer is a measuring instrument used to measure fat content in milk or milk products in general. The method used in the determination is Gerber’s method as invented by Swiss chemist Niklaus Gerber.

بوتیرومتر در ویکیپدیا

اطلاعات بیشتر

وزن 10 g
ابعاد 26.50 × 24.50 mm