بوتیرومتر اسکیم میلک ( شیر خشک )


توضیحات

بوتیرومتر اسکیم میلک ( شیر خشک )

اسکیم-میلک یا شیرخشک بدون چربی ، جهت سنجش درصد چربی این ماده از وسیله ای شیشه ای بنام بوتیرومتر اسکیم میلک استفاده می باشد.

مشخصات

شیرخشک بدون چربی در ویکی پدیا

توضیحات تکمیلی

اسکیم میلک

0 الی 0.5 درصد, 0 الی 2 درصد